Shana Vranken, klinisch psycholoog

Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), en erkend door de Psychologencommissie (942121905).

doelgroep: adolescenten en volwassenen

werkdomeinen: persoonlijkheidsmoeilijkheden, hechtingsproblemen, angst- en stemmingsproblematieken, verslaving, levensfaseproblemen en stress

werkwijze: individuele begeleiding vanuit een cliëntgerichte invalshoek, aangevuld met elementen uit de gedragstherapie

bereikbaarheid: bereikbaar om een eerste afspraak te maken via gsm 0473 12 21 68