Hilde Baerten, psycholoog

lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), en in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie (662119416)

doelgroep: adolescenten, volwassenen, ouderen en relaties

werkdomeinen: angst, depressie, stemmingsklachten, eetstoornissen, verslaving, stress-gerelateerde klachten, burn-out, rouwverwerking, persoonlijkheidsproblematieken, relatieproblemen

werkwijze: individuele begeleiding en koppeltherapie vanuit een (cognitief) gedragstherapeutische invalshoek, aangevuld met inzichten vanuit de systeemtheorie.

bereikbaarheid: via e-mail: hilde.baerten@de-facto.be. Na uw mail neem ik persoonlijk met u contact op om een afspraak in te plannen op donderdagavond van 17u-20u of vrijdag van 13u-20u.